Ceny

Území hlavního města Prahy je rozděleno na pásma P a 0. Celkem je území Prahy bráno jako 4 tarifní pásma. Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu a pásmo 0 je rozděleno na pásma 0 a B – pásmo příhraničních zastávek.

Pásmo P zahrnuje metro, tramvaje, autobusy MHD (linky č. 100 – 299 a 501 – 599), lanovku na Petřín, přívozy a vybrané traťové úseky železnice.

Pásma 0 a B zahrnují příměstské autobusy (linky č. 300 – 399 a 601 – 620) vedené na území Prahy a vybrané traťové úseky železnice.

Uváděné ceny jízdenek jsou včetně 15 % DPH. Informace o jízdném a cestování v rámci PID jsou pouze orientační, podrobnosti naleznete na stránkách dpp.cz v aktuálním úplném znění Tarifu PID.

Aktuální ceny jednorázových jízdenek pro 1 osobu

Ceny jednorázového jízdného pro rok 2023

Dospělý / Od 15 do 70 let

Senior / Od 60 do 65 let (věk je potřeba prokázat předepsaným způsobem)

Sociálně potřebná osoba / Osoba pobírající invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, nebo osoba důchodového věku, která pobírá měsíčně se opakující peněžité dávky sociální péče z důvodu hmotné nouze, nebo osoba důchodového věku, která je poživatelem invalidního důchodu, který nahrazuje starobní důchod, který jí není vyplácen jen proto, že invalidní důchod přesahoval hranici nejvyšší výměry úhrnu důchodů podle předpisů účinných před 1. lednem 1996 (nárok na slevu je potřeba prokázat předepsaným způsobem)

Jedná se o jízdenky, které nejsou vázané na konkrétní osobu. Lze je koupit bez poskytnutí osobních údajů a mají volitelný počátek a konec platnosti v roce.

Aktuální ceny dlouhodobých kupónů pro rok 2023

Dlouhodobé kupóny na pražskou MHD (metropolitní hromadnou dopravu) jsou dobrou volbou pro lidi, kteří pravidelně cestují MHD v Praze. Tyto kupóny jsou k dispozici v různých délkách a umožňují vám cestovat MHD po celé Praze za nižší cenu než jednorázové jízdenky.

Existují několik typů dlouhodobých kupónů na MHD v Praze:

  1. Měsíční kupón: Tento kupón vám umožní cestovat MHD po celé Praze po dobu jednoho měsíce.
  2. Čtvrtletní kupón: Tento kupón vám umožní cestovat MHD po celé Praze po dobu tří měsíců.
  3. Roční kupón: Tento kupón vám umožní cestovat MHD po celé Praze po dobu jednoho roku.
Ceny dlouhodobých kupónů pro rok 2023

Dospělý / Od 18 do 60 let

Junior / Od 15 do 18 let

Student / Od 18 do 26 let (pouze studenti SŠ a VŠ, nárok na slevu je potřeba prokázat předepsaným způsobem)

Senior / Od 60 do 65 let

Sociálně potřebná osoba / Osoba pobírající invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, nebo osoba důchodového věku, která pobírá měsíčně se opakující peněžité dávky sociální péče z důvodu hmotné nouze, nebo osoba důchodového věku, která je poživatelem invalidního důchodu, který nahrazuje starobní důchod, který jí není vyplácen jen proto, že invalidní důchod přesahoval hranici nejvyšší výměry úhrnu důchodů podle předpisů účinných před 1. lednem 1996 (nárok na slevu je potřeba prokázat předepsaným způsobem)

* S omezeným počátkem platnosti v období od 15.8. do 1.11.

Ceny přenosných dlouhodobých kupónů

Přenosné dlouhodobé kupóny jsou jednou z možností, jak platit za cestování v rámci hromadné dopravy v Praze. Jsou to fyzické karty, které můžete nosit s sebou a na nichž máte zakoupenou jízdenku na určité období, obvykle 1 měsíc nebo 1 rok. Můžete je zakoupit na přepážkách v městské hromadné dopravě nebo na předplatních místech. Kupóny se prodávají v různých typů, které se liší cenou a pokrytím zón.

Ceny přenosných kupónů pro rok 2023

Je třeba mít na paměti, že přenosné dlouhodobé kupóny se vztahují pouze na jízdy v rámci hromadné dopravy v Praze a neplatí na vlaky ani autobusy mimo Prahu. Pokud cestujete do jiných měst nebo obcí, budete potřebovat jinou jízdenku nebo kupón. Přenosné kupóny jsou sice dražší, nejsou ale vázané na konkrétní osobu. To znamená, že je může střídavě využívat více osob. Vždy ji však může v jeden okamžik využívat pouze jeden cestující.

Kdo má nárok na bezplatnou přepravu v MHD pro Praze?

Existují osoby, které mají nárok na přepravu v pražské MHD zdarma

Dítě do 6 let (nutný doprovod osobou starší 10 let)

Osoba ZTP (prokazuje se českým průkazem ZTP nebo ZTP/P, s průkazem ZTP/P se přepravuje zdarma i průvodce, neplatí pro vlaky)

Pro některé tarifní kategorie je nutné prokázat nárok na bezplatnou přepravu zvláštním způsobem – buď pomocí slevové aplikace nahrané v systému PID Lítačka, nebo pomocí speciálního průkazu PID. Konkrétně jde o následující kategorie:

Dítě od 6 do 10 let (pouze pro vlaky, jinak se nárok neprokazuje)

Dítě od 10 do 15 let (pouze pro vlaky, jinak stačí občanský průkaz)

Senior od 65 let (pouze pro vlaky, jinak stačí občanský průkaz)

Doprovod dítěte do 3 let (není elektronická varianta, pouze průkaz PID, občanský průkaz nebo cestovní pas dítěte, neplatí pro vlaky)

Bezplatná přeprava pro tyto tarifní kategorie je poskytováno pouze na území Prahy a nelze je využít ve vnějších pásmech v Regionu.

Dlouhodové kupóny pro osoby v hmotné nouzi

Ceny dlouhodobých kupónu pro lidi v hmotné nouzi

Osoba v hmotné nouzi / Osoba pobírající dávku příspěvek na živobytí z důvodu hmotné nouze (prokazuje se potvrzením vydaným Úřadem práce ČR)

Tyto kupóny je možné zakoupit pouze na pracovišti v budově Centrálního dispečinku DPP, Na Bojišti 5, Praha 2.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. My Vám rádi pomůžeme pokud budeme moc 🙂