Ceny

Území hlavního města Prahy je rozděleno na pásma P a 0. Celkem je území Prahy bráno jako 4 tarifní pásma. Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu a pásmo 0 je rozděleno na pásma 0 a B – pásmo příhraničních zastávek.

Pásmo P zahrnuje metro, tramvaje, autobusy MHD (linky č. 100 – 299 a 501 – 599), lanovku na Petřín, přívozy a vybrané traťové úseky železnice.

Pásma 0 a B zahrnují příměstské autobusy (linky č. 300 – 399 a 601 – 620) vedené na území Prahy a vybrané traťové úseky železnice.

Uváděné ceny jízdenek jsou včetně 15 % DPH. Informace o jízdném a cestování v rámci PID jsou pouze orientační, podrobnosti naleznete na stránkách dpp.cz v aktuálním úplném znění Tarifu PID.

Ceník jízdenek pro 1 osobu

Ceník jízdenek pro 1 osobu na pražskou MHD

• Pro tuto skupinu není v tomto časovém tarifu zvýhodněné jízdné.

pozn.Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku.

*** Pro děti od 6 do 15 letpozn. a Seniory od 65 do 70 letpozn., kteří jsou držiteli „Dokladu o nároku na zvláštní ceny jízdného“ (cena elektronického dokladu 120 Kč, cena papírového dokladu 20 Kč), je cena jízdného pro cesty po Praze (tarifní pásma P, 0 a B) 0 Kč.

Vysvětlivky k jízdenkám u pražské mhd

Časové jízdenky – Nové ceny od 1.10.2018

 

• Pro tuto skupinu není v tomto časovém tarifu zvýhodněné jízdné.

pozn. Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku.

+ Platný průkaz ISIC vydaný v ČR pro žáky a studenty středních škol, vyšších odborných škol, vysokých škol a pomaturitních studií v denní nebo prezenční formě studia, které jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR se v systému PID uznává jako potvrzení o studiu u předplatních a elektronických časových jízdenek pro území hl. m. Prahy (tarifní pásma P a 0 vč. B). Průkaz ISIC může být dále použit jako doklad nahrazující průkazku PID pro studenty 19–26 let. Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu je v systému PID akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku na nějž byl průkaz vydán nebo prodloužen prolongační známkou a jehož platnost lze elektronicky ověřit v databázi držitelů průkazů ISIC provozovanou společnosti GTS ALIVE, s.r.o. ISIC průkazy a průkazy studentů jmenovaných vysokých škol ČVUT, UK (včetně VŠUP), ČZU, VŠCHT, AMU jsou v systému PID uznávány beze změn v rozsahu uzavřených smluv o spolupráci mezi těmito školami a Dopravním podnikem.

*   Cestující, který je držitel platné předplatní časové jízdenky občanské, může o sobotách, nedělích a státních svátcích přepravit bezplatně s výjimkou vlaků PID 1 dítě do věku 15 let (od 10 let povinnost prokázat věk dítěte). pozn.

** S omezeně volitelným počátkem platnosti v období od 15. 8. do 1. 11.

Časové jízdné - vysvětlivky

Zdroj – http://www.dpp.cz/jizdne-na-uzemi-prahy/

Časové přenosné jízdenky

Jedná se o jízdenky, které nejsou vázané na konkrétní osobu. Lze je koupit bez poskytnutí osobních údajů a mají volitelný počátek a konec platnosti v roce.

Kdo má nárok na bezplatnou přepravu?

Existují osoby, které mají nárok na přepravu v pražské MHD zdarma

Osoba doprovázející dítě do věku 3 let

Tato osoba má po Praze v pásmech (P, 0 a B) nárok na přepravu zdarma (neplatí ve vlacích PID, na lince AE a u příměstských autobusových linek ve vnějších tarifních pásmech). Osoba se musí vždy prokázat „Průkazem dítě do 3 let“ (cena dokladu 20 Kč) nebo občanským průkazem/cestovním pasem dítěte.

Děti do 6 let

(ve vlacích PID nejvýše dvě děti, druhé dítě nemá nárok na samostatné místo k sezení).

Osoby starší 70 let

U těchto osob platí povinnost prokázat svůj věk identifikační průkazkou PID, občanským průkazem ČR nebo EU, cestovním pasem nebo „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“

Držitelé českého průkazu ZTP

Držitelé českého průkazu ZTP-P

(včetně invalidního vozíku, průvodce a vodícího psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem)

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. My Vám rádi pomůžeme pokud budeme moc 🙂

Ceny
4.5 (90%) 16 votes