Ceny

Území hlavního města Prahy je rozděleno na pásma P a 0. Celkem je území Prahy bráno jako 4 tarifní pásma. Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu a pásmo 0 je rozděleno na pásma 0 a B – pásmo příhraničních zastávek.

Pásmo P zahrnuje metro, tramvaje, autobusy MHD (linky č. 100 – 299 a 501 – 599), lanovku na Petřín, přívozy a vybrané traťové úseky železnice.

Pásma 0 a B zahrnují příměstské autobusy (linky č. 300 – 399 a 601 – 620) vedené na území Prahy a vybrané traťové úseky železnice.

Uváděné ceny jízdenek jsou včetně 15 % DPH. Informace o jízdném a cestování v rámci PID jsou pouze orientační, podrobnosti naleznete na stránkách dpp.cz v aktuálním úplném znění Tarifu PID.

Ceník jízdenek pro 1 osobu

Ceník jízdenek pro 1 osobu na pražskou MHD

• Pro tuto skupinu není v tomto časovém tarifu zvýhodněné jízdné.

pozn.Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku.

*** Pro děti od 6 do 15 letpozn. a Seniory od 65 do 70 letpozn., kteří jsou držiteli „Dokladu o nároku na zvláštní ceny jízdného“ (cena elektronického dokladu 120 Kč, cena papírového dokladu 20 Kč), je cena jízdného pro cesty po Praze (tarifní pásma P, 0 a B) 0 Kč.

Vysvětlivky k jízdenkám u pražské mhd

Časové jízdenky

Časové jízdenky na pražskou MHD

• Pro tuto skupinu není v tomto časovém tarifu zvýhodněné jízdné.

pozn. Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku.

+ Platný průkaz ISIC vydaný v ČR pro žáky a studenty středních škol, vyšších odborných škol, vysokých škol a pomaturitních studií v denní nebo prezenční formě studia, které jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR se v systému PID uznává jako potvrzení o studiu u předplatních a elektronických časových jízdenek pro území hl. m. Prahy (tarifní pásma P a 0 vč. B). Průkaz ISIC může být dále použit jako doklad nahrazující průkazku PID pro studenty 19–26 let. Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu je v systému PID akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku na nějž byl průkaz vydán nebo prodloužen prolongační známkou a jehož platnost lze elektronicky ověřit v databázi držitelů průkazů ISIC provozovanou společnosti GTS ALIVE, s.r.o. ISIC průkazy a průkazy studentů jmenovaných vysokých škol ČVUT, UK (včetně VŠUP), ČZU, VŠCHT, AMU jsou v systému PID uznávány beze změn v rozsahu uzavřených smluv o spolupráci mezi těmito školami a Dopravním podnikem.

*   Cestující, který je držitel platné předplatní časové jízdenky občanské, může o sobotách, nedělích a státních svátcích přepravit bezplatně s výjimkou vlaků PID 1 dítě do věku 15 let (od 10 let povinnost prokázat věk dítěte). pozn.

** S omezeně volitelným počátkem platnosti v období od 15. 8. do 1. 11.

Časové jízdné - vysvětlivky

Zdroj – http://www.dpp.cz/jizdne-na-uzemi-prahy/

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...